Samen innoveren
en investeren in
duurzaamheid

Dijkstra Plastics innoveert en investeert al vanaf het begin van de onderneming in duurzame producten en duurzame processen. Wij zijn ons zeer bewust van onze grote verantwoordelijkheid voor het in de markt brengen van kunststof verpakkingsproducten. Daarom nemen wij maatregelen om de invloed van onze verpakkingen op de leefomgeving zo verantwoord mogelijk te houden.

Gebaseerd op de specifieke toepassingen worden producten ontwikkeld met minimaal materiaal- en energieverbruik. Wij gebruiken polypropyleen als belangrijkste grondstof, een materiaal dat 100% recyclebaar is.

En in toenemende mate maken wij gebruik van gerecycled materiaal voor toepassingen buiten de voedingssector.

Verduurzaming trekken wij door in ons hele beleid. Zo rijden diverse medewerkers al in elektrische auto’s, denken wij bij de aanschaf van machines na over het energieverbruik en zijn wij elke dag op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen voor product, kantoor en mens.

Onze drie pijlers

De ontwikkeling en toepassing van nieuwe productietechnieken en efficiënte productieprocessen leiden tot steeds minder energieverbruik. Tot in detail zijn de processen geoptimaliseerd en worden nieuwe kansen benut. Zo realiseren wij bij investeringen in nieuwe spuitgietmachines steeds belangrijke verbeteringen op het gebied van energieverbruik.

In het kader van duurzaamheid zetten wij maximaal in op het gebruik van gerecyclede grondstoffen. PCR (Post Consumer Recycled) is gerecycled polypropyleen dat gemaakt is van gebruikt kunststof verpakkingsmateriaal van consumenten en grootverbruikers en dat via ophaal- en inzamelingssystemen is verzameld. Na deze inzameling wordt middels sorteren, scheiden en wassen deze stroom bij recyclingbedrijven verder verwerkt tot polypropyleen granulaat. Dat granulaat kunnen wij weer inzetten in onze productieprocessen. Daarnaast gaan wij verspilling in onze eigen fabriek tegen. Een uitgekiend productontwerp voor elke toepassing ligt hieraan ten grondslag. Maar ook een productieproces met minimaal materiaal-uitval, dat weer voor 100% wordt gerecycled. Dit geeft de zekerheid dat voor elk product geen materiaal wordt verspild. 

Wij hebben de doelstelling om in 2025 35% van onze gebruikte grondstoffen uit PCR te laten bestaan.

Door efficiënte productieprocessen, efficiënte logistiek en het gebruik van gerecyclede grondstoffen verminderen wij de hoeveelheid CO2 bij elk geleverd product. Ook optimale verpakkingen, gebruik van retoursystemen en transport met maximale belading dragen hier aan bij. Heel sprekend is het gebruik van onze extra lange vrachtwagens (LZV’s). Maatregelen die stuk voor stuk bijdragen aan een zeer efficiënte logistiek en dus CO2 vermindering.

 

Certificaten &
samenwerkingen

Omdat verantwoord produceren hoog in het vaandel staat bij Dijkstra Plastics dragen wij graag bij aan initiatieven die ons kunnen ondersteunen, maar waar wij ook van meerwaarde kunnen zijn. Ons doel is om onze impact op de wereld van verpakkingen te vergroten, terwijl wij de impact van onze verpakkingen op de wereld verkleinen.

Plastic Pact
100% groene stroom
BRC Packaging

Plastic Pact

Het Plastic Pact is een initiatief van de Nederlandse overheid dat bestaat uit een platform van partijen die te maken hebben met eenmalige plastic producten en verpakkingen. Vanuit het Grondstoffenakkoord en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie worden kennis en oplossingen gedeeld. De deelnemende partijen zijn supermarkten, fabrikanten van merkartikelen, plastic- en verpakkingsproducenten, milieuorganisaties, recyclers en vele andere organisaties.

Wij dragen graag onze verantwoordelijkheid en onderschrijven dan ook op deze wijze onze toewijding aan constructieve oplossingen binnen onze keten. Door de nodige maatregelen te treffen in onze, en vergelijkbare verpakkingsbedrijven, willen wij veranderingen realiseren en bijdragen aan een circulaire verpakkingsketen.

Bekijk Certificaat

100% groene stroom

In 2018 is Dijkstra Plastics gestart met groene stroom. Vanwege het grote verbruik van energie tijdens het productieproces, zijn wij bewust op zoek gegaan naar verbetering. Naast het lagere energieverbruik van de machines, waarin wij constant blijven vernieuwen, is de nodige toevoer van energie er altijd. 

Hoewel een overstap naar groene stroom eenvoudig te realiseren is, betreft het voor Dijkstra Plastics een wezenlijke stap. Onze productiecapaciteit van ruim 60 spuitgietmachines vraagt om een behoorlijk energiepakket, waarin gezocht is naar een passende oplossing. Sinds 2020 kunnen wij met trots zeggen dat de productie op 100% groene stroom draait en wij de nodige stappen hebben gezet in het verantwoord produceren.

Bekijk Certificaat

BRC Packaging

De Britse brancheorganisatie British Retail Consortium (BRC) heeft in 1998 dit certificeringsprogramma in het leven geroepen. Dit programma richt zich op de voedselveiligheid en kwaliteit binnen een organisatie. Middels ruim 300 punten wordt er gecontroleerd in hoeverre een bedrijf in lijn is met de standaard die gesteld wordt. Door een rating te geven voldoet een bedrijf in meer of mindere mate aan de GSFI erkende standaard van de BRC.

Punten zoals traceerbaarheid, netheid, operationele beheersing, training en beheer van leveranciers komen hierin terug en vormen samen het fundament van de BRC. Door de naam die het BRC heeft opgebouwd, vormt dit sinds jaren een gefundeerde naam in de wereld van certificeringsprogramma’s en zijn wij trots om ons resultaat binnen dit programma te kunnen laten zien.

Bekijk Certificaat
Advies nodig

Advies over het verduurzamen van jouw proces?

Advies nodig

Neem contact met ons op!

Laat ons je adviseren!