Gebruiker in de cirlce | Dijkstra Plastics
Terug
Stap 6

Gebruiker

Als de inhoud van de verpakking gebruikt is en de emmer leeg, zal de gebruiker zich ontdoen van de emmer. Hier onstaat een cruciaal moment. Zal de geleegde verpakking in de verbrandingsoven komen of de weg naar herneiwud gebruik ingaan. en de keuze maken tussen recyclen en deponeren in een afvalbak. Door de veelzijdigheid aan gebruikers en diens beweegredenen om producten te kiezen, gebruiken en weg te gooien zijn er ook vele varianties ontstaan op het ontstaan van afval. Dit kan goed gesorteerd zijn, bij het restafval terecht komen of zelf in de natuur. De eindgebruiker speelt hier, gewenst of ongewenst, een grote rol in.

Inzamelen Verbranden Sorteren Mechanische recycling Chemische recycling
Vraag je PCR sample-pakket aan!

Wilt u ook PCR non-food verpakkingsemmers gaan gebruiken? Vraag nu het sample pakket aan.