Vermelding in Trouw: Circulaire economie | Dijkstra Plastics

In Trouw: Circulaire economie

Met trots staan we in een uitgave van Circulaire Economie van Trouw. Niet alleen staat ons bedrijf in de schijnwerper maar ook onze emmer!

Interview met Remy Notten, commercieel directeur:

Maakt het uit dat u een familiebedrijf bent?
“Ja, we zijn daardoor heel wendbaar. We kunnen snel reageren en keuzes maken omdat de beslislijnen kort zijn. We hebben een drang om te willen verbeteren, op alle vlakken. In onze bedrijfscultuur staan (lever-) betrouwbaarheid naar de klanten en oplossingsgericht denken centraal. Zo verzorgen we een derde van de transporten met eigen vrachtwagens. Dat geeft fl exibiliteit en daardoor leverbetrouwbaarheid.”

Wat is het belang van recycling van plastic?
“Elke emmer die niet in de verbrandingsoven komt, scheelt 90% CO2-uitstoot. In het Akkoord van Parijs is bepaald dat in 2050 géén aardolie meer wordt ingezet als grondstof. Dat betekent op elk niveau een verandering. Dertig jaar is kort dag. We moeten snel acteren en bestaande structuren ombouwen.”

Welke rol ziet u voor Dijkstra Plastics?
“Kunststof is een prachtig materiaal, maar niet als afval. Afval moet de basis zijn voor nieuwe grondstoffen. Door zaken als de Plastic Soup in de oceanen is de emotie in korte tijd omgeslagen. We nemen als Dijkstra Plastics actief een rol hierin, omdat we onze verantwoordelijkheid zien voor het materiaal dat we in de markt zetten. Ons doel is om in 2025 35% van onze emmers te fabriceren uit gerecycled materiaal. In 2030 moet dit 100 % zijn. Die doelen hebben we samen met anderen in het Nederlandse en Europese Plastic Pact gemaakt.”

Klik hier om de pagina’s uit Trouw te openen.

Vraag je PCR sample-pakket aan!

Wilt u ook PCR non-food verpakkingsemmers gaan gebruiken? Vraag nu het sample pakket aan.

Aanvragen